SCOPE OF TAKING PICTURES

宠物产品可以拍摄:“图片”“视频”

一.      宠物服饰类

(宠物服装、宠物领结、宠物围脖、宠物眼镜、头饰类、宠物鞋、等)

二.      宠物食品类

(狗/猫粮、狗/猫零食、奶粉类、兽药类等)

三.      宠物穿戴类

(胸背类、脖圈类、牵引绳等)

四.      宠物家居类

(狗窝、猫砂盆、自动厕所、宠物家居、猫爬架、猫抓板等)

五.      宠物用品类

(饮水机、喂食器狗/猫碗、梳子、剪子、电动剪、定位器、监视器、宠物沐浴露、宠物香水等)

六.      宠物玩具类

(漏食球、拔河绳、咬类玩具、球类等)

七.      宠物其他创意类

(拟人小视频、故事情节视频、创意后期剪辑类)

八.      宠物图片素材类

(公司现有图片版权购买等)